• Witam
  na pewno nie wszyscy śledzą zmiany w prawie dlatego mała wklejanka:

  Wystarczy 15 osób, by wystąpić o rozpisanie referendum w sprawie utworzenia nowej gminy.


  Chodzi o pełnoletnich obywateli, którym przysługuje prawo wybierania
  do rady gminy. Referendum może dotyczyć utworzenia, połączenia lub
  podziału gminy.


  Takie zasady wprowadziła nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Dokument obowiązuje od 14 lipca tego roku.


  Inicjatywa musi uzyskać poparcie członków wspólnoty samorządowej.
  Jeśli tak się stanie, to rada gminy będzie miała obowiązek wystąpienia
  do Rady Ministrów z wnioskiem o wydanie rozporządzenia, które wprowadzi
  proponowane zmiany.


  Przed rozpisaniem referendum wojewoda przeprowadzi analizę, która ma
  odpowiedzieć m.in. na pytanie, jak podział lub ustalenie nowych granic
  gminy wpłynie na dochody uzyskiwane z podatków. Jeśli okażą się one za
  niskie, to inicjatywa obywateli nie będzie poparta. Referendum nie
  odbędzie się także wtedy, gdy gmina w zmienionych granicach będzie zajmowała zbyt mały obszar.


  Przed zmianą prawa wprowadzanie zmian w podziale terytorialnym kraju z inicjatywy mieszkańców było niemożliwe.


  PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 134, poz. 777).

  Zaznaczam, że to jest tylko informacja o powstaniu takiej możliwości.
  Co do parametrów małej Gminy to tu można znaleźć dane na 01.01.2011:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
  Post edytowany przez obcy 2011-11-07 18:54:30