Covid-19 wykres Niepełne dane od 21. 11. 2020 do 24. 11. 2020 dla powiatu otwockiego oraz od 23. 11. 2020 do 24. 11. 2020 dla Warszawy. Przedstawione wartości będą właściwe od 1. 12. 2020.