Zaproszenie do konsultacji nowych statutów sołectw i osiedli