Wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2011
  • Wójt informuje w zarządzaniu o wykonanie budżetu w I półroczu. http://bip.wiazowna.pl/public/?id=104552 Na początek można przeczytać informację opisową http://bip.wiazowna.pl/public/get_file.php?id=193209 
    Dochody są trochę większe niż planowane, wydatki niższe. To drugie ma głównie powody techniczne (rozliczenie inwestycji w drugim półroczu, faktury za czerwiec wpłynęły w lipcu, ZUS itp za czerwiec płacono w lipcu itd.) 
    Niektórych interesuje pewnie, że wydatki na administrację są również w planie, oprócz rezygnacji z planowanego podwyższenia pensji nie było większych oszczędności. 
    Znajduje się tam informacja, dlaczego wójt może mieć interes w tym, że jak najwięcej działek rolnych zmieni swoją klasifikację na budowlane: Rosną znacząco wpływy z podatku od nieruchomości, co od 2014 r. ma pozwalać zwiększyć wydatki majątkowe.