• Wobec zaistniałych okoliczności, niezwłoczną wydaje się konieczność powołania do życia państwowego, autonomicznego urzędu, zajmującego się, neutralnie i bezstronnie, mediacją pomiędzy społecznością lokalną, a lokalną władzą, gdyż wrażenie posługiwania się przez wymienione grupy różnymi słownikami pojęć dla każdej z nich oraz posługiwanie się odrębnymi kluczami interpretacji pojęć, którymi się posługują zdecydowanie przybiera na sile.
 • http://www.wiazowna.pl/571-4704b86ebac25-55025.htm
  24 kwietnia W Wiązownie odbyła się wizyta studyjna dla przedstawicieli samorządów z województwa mazowieckiego, które chcą zaangażować się w proces partycypacyjny korzystając z doświadczeń Wiązowny i powielając dobre praktyki zdobyte przez naszą Gminę w ramach projektu „Decydujmy Razem”.
  Zobaczymy jakie dobry praktyki zostały zdobyte:
  Wiązowna została zakwalifikowana do ogólnopolskiego projektu ”Decydujmy razem” jako jedna z 3 gmin w województwie mazowieckim, a dzięki realizacji w dużej mierze zamierzeń projektowych, obecnie jest dobrym przykładem angażowania obywateli w procesy decyzyjne – czyli świadome i aktywne uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących ich gminy.
  W świetle np. przygotowania nowego statutu jest to odważne twierdzenie.
  Doradca Cezary Trutkowski: Współudział w podejmowaniu decyzji strategicznych, ważnych z punktu widzenia zaspokajania potrzeb zbiorowych jest procesem ciągłym. Prowadzi od współplanowania do współdecydowania a następnie do współodpowiedzialności za skutki wspólnie wypracowanych decyzji.
 • Szkoda tylko, że (patrząc na zdjęcia) na spotkaniu (oprócz koordynatora programu) nie było ani jednego członka zespołu programu. Pogratulujmy więc sukcesu...