• Szanowna Pani Wójt!!!
  Czy UG stara się o przejęcie od powiatu(wraz z dotacją)drogi w Izabeli???Czy gmina ma pomysł poprawy stanu tej drogi?
  Z wyrazami szacunku
  Tomasz Mazowiecki
  odpowiedź:
  zwiń
  Szanowny Panie Tomaszu,
  Powiat nie proponuje dotacji (czy coś Panu więcej wiadomo?). Droga powinna być realizowana jako inwestycja powiatowa, bowiem ma znaczenie w sieci komunikacyjnej.
  Pozdrawiam
  Wójt Anna Bętkowska

  Droga ma znaczenie w sieci komunikacyjnej powiatu ciekawe?A wygląda tragicznie. W dodatku nie ma szans na jej poprawę! :(( :( :-w :-@ :-? O:-) :-B
  Post edytowany przez obcy 2013-11-05 05:50:29
 • Szanowny Panie Wicestarosto.
  Pytanie dotyczące drogi powiatowej Nr 2701W we Wsi Izabela

  Z Poprzednich Pana wypowiedzi wynika, że:

  A. podatki odprowadzane do budżetu państwa, są do Powiatu przekazywane w minimalnej części tylko 10,25%, natomiast gminy otrzymują ponad 30%.
  B. Powiat obecnie nie ma pieniędzy na budowę dróg w tym drogi we wsi Izabela.
  C. Od roku 2001, czyli przez 12 lat (wliczając lata dobrej koniunktury gospodarczej i wyśmienitych wskaźników PKB) Powiat nie był w stanie wykonać przebudowy drogi D. Nie wie Pan, kiedy ta droga będzie budowana.
  E. Droga nie łączy gmin i powiatów, więc nie spełnia wymogów drogi powiatowej w myśl ustawy o drogach publicznych.
  F. Obecna "naprawa" i równanie - wszyscy wiemy, że jest to zabieg doraźny o charakterze tymczasowym pochłaniającym spore środki pieniężne x12 lat (w tym przypadku można się zacząć zastanawiać nad uzasadnieniem finansowym takiego przewleczonego w czasie gospodarowania środkami publicznymi)

  PYTANIE:
  Czy, z uwagi na powyższe okoliczności, nie byłoby właściwe przekazanie tej drogi gminie, żeby gmina ze swoich środków mogła (jako droga gminna) wykonać taką przebudowę - zaznaczam, że droga gminna może posiadać niższą klasę drogi L co oczywiście wiemy - przekłada się na dużo tańsze wykonanie (wówczas środkami finansowymi gminy). Przypominam, że ustawa o drogach publicznych umożliwia ścieżkę prawną zmiany kategorii drogi (przy dobrej woli zarówno powiatu jak i gminy). Śledząc wypowiedzi Pani Wójt oraz jej zaangażowanie, jestem przekonany, że takie rozwiązanie byłoby korzystne zarówno dla mieszkańców, gminy jak i powiatu.

  P.S. Dodatkowo - wyraźnie zaznaczam, że kontynuowanie obecnego stanu "tymczasowości" związanej z utrzymaniem drogi publicznej Nr 2701W we Wsi Izabela musi się niezwłocznie zakończyć.
  (Krzysztof, 27.07.2013 r.)

  Odpowiedź:
  Dzień Dobry

  Zgadzam się z Pana spostrzeżeniami. Zarząd Powiatu w Otwocku wystąpił do wszystkich Gmin o przejęcie dróg z dofinansowaniem w takiej kwocie, jaką dysponuje Zarząd Dróg Powiatowych. Żadna nie przyjęła oferty, a niektóre Gminy chciały trzy razy większego dofinansowania. Mieszkańcy Izabeli powinni pisemnie wystąpić do Pani Wójt w sprawie przejęcia drogi. Zarząd powiatu otwockiego już zadeklarował przekazanie tej drogi gminie Wiązowna.

  Pozdrawiam

  Bogumiła Więckowska
  Starosta Otwocki
  :(( :D O:-) :-j :!! %-( X_X
 • Wójt gminy Osiek chce teraz publicznie rozmawiać o sposobie zarządzania drogami powiatowymi, i ma już 2 konkretne propozycje: przesunięcie priorytetów z Otwocka do peryferii powiatu, i dopuszczenie konkurencji przy modernizacji dróg powiatowych.
  http://www.linia.com.pl/index.php/strona-glowna/regiony/otwock/6993-otwockocentryzm
 • Ta droga nie powstanie nigdy gdyż dla powiatu nie ma charakteru przelotowego i właśnie dlatego powinna być drogą gminną.
 • Szanowny Panie
  Trafnie Pan zauważył, że wielokrotnie odpowiadał w sprawie budowy drogi w Izabeli. Żadna inna społeczność nie żebrze na tym forum o drogę tak, jak mieszkańcy Izabeli. W odpowiedzi ciągle słyszymy: "nie w tym roku, kryzys, inne wnioski zostały zaakceptowane". Na jeden z moich
  maili(korespondowałam z Panem w 2008 i później) argumentował Pan zbyt wysokimi kosztami całej inwestycji. Propozycja p. Oli aby wybudować fragment drogi 2701W we wsi Izabela, tak intensywnie użytkowanej, wychodzi na przeciw tym argumentom. Może warto środki przeznaczane na konserwację drogi "do pierwszego deszczu"; przeznaczyć na ten etap inwestycji. Czy budowa drogi w Izabeli została ujęta w budżecie na następny rok?

  Z wyrazami szacunku
  Krystyna
  (Krystyna, 25.10.2013 r.)

  Odpowiedź:
  Szanowna Pani
  Odpowiadając na Pani wystąpienie chce jednocześnie podkreślić, że żadna społeczność nie musi żebrać o cokolwiek, jeżeli chodzi o kompetencje powiatu. Po prostu takie jest prawo, że należy do Starostwa wystąpić z wnioskiem w danej sprawie, czynią to inne społeczności powiatu otwockiego.
  Aby wybudować za środki przeznaczone na konserwację docelowo fragment drogi w Izabeli, informuję Panią, że byłoby to może 20-30 mb drogi a pozostałą część i tak byśmy musieli doprowadzić do przejezdności.
  Projekt budżetu na rok 2014 jest w trakcie przygotowywania. Na Pani pytanie będę mógł odpowiedzieć po 15 listopada br. w kwestii ujęcia budowy drogi w budżecie w 2014 roku.

  Z poważaniem
  Mirosław Pszonka
  Wicestarosta Otwocki
 • Takie proste, nikt do tej pory nie wpadł na złożenie wniosku? Oj, Izabela, Izabela