Meldujcie się ,płaćcie podatki, i sami naprawiajcie drogi(Inicjatywa lokalna!)
 • Wójt Gminy Wiązowna ogłasza konkurs na 11 111 mieszkańca gminy. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do niezameldowanych mieszkańców gminy Wiązowna. Na osobę, która zamelduje się lub zostanie zameldowana na pobyt stały jako 11 111 mieszkaniec czeka nagroda niespodzianka. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej.
  Post edytowany przez obcy 2013-09-11 13:06:50
 • podatki można płacić w gminie i bez meldunku :P
 • albo odwrotnie :P
 • Ale wtedy bez nagrody niespodzianki :P
 • A tak a propos to co jest tą nagrodą?? wie ktoś??
 • Wielce prawdopodobne, że dyplom, dodatkowy komplet worków na śmieci no i śliczny uśmiech Pani Wójt.
 • podejrzewam, że gdyby ktoś w UG się wysilił trochę i np. ustalił nagrodę w postaci 10-cio letniego zwolnienia z opłat za śmieci to byłby większy odzew... jak mnie akurat trafi ten numer to będę go miał bo w sierpniu będę się meldował ale nie z powodu nagrody niespodzianki :-)
 • Ostatnio (chyba przy 10000 mieszkańcu) była wycieczka zagraniczna.
 • A teraz jest światowy kryzys gospodarczy i gorzka czekolada wystarczy(bardzo zdrowa :D)
 • W opakowaniu zastępczym?
 • wyrób czekoladopodobny :P
 • Zawsze może być to wycieczka do Włoch.... pod Warszawą ;-)
 • Chodzi prawdopodobnie o wskaźnik G
  "Wskaźnik G oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych gminy, uzyskanych w roku poprzedzającym rok bazowy, przez liczbę mieszkańców gminy"
  Co chyba oznacza, że płacący podatki a niezameldowany zwiększa dochód, a nie zwiększa liczy mieszkańców i to zawyża dochód gminy. Gmina "bogata" o wyższym wskaźniku nie dostaje dodatkowej kasy.
 • czyli jak w większości przypadków chodzi o pieniądze :)
 • Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009r o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.) Rada Gminy wyodrębnia w budżecie gminy tylko jedne środki stanowiące fundusz sołecki. Oblicza się je dla danego sołectwa wg wzoru zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy. Środki te zgodnie z art.3 ust 1 ustawy mogą być przez Radę Gminy zwiększone, lecz kwota zwiększenia nie jest wliczana do wydatków wykonanych w ramach funduszu od których gminie przysługuje częściowy zwrot (dla Gminy Wiązowna 10%) na podstawie art. 2 ust 4 ustawy. Tzw. „środki sołeckie” funkcjonujące w Gminie Wiązowna od dnia 01.01.2014r. przestają istnieć, co oznacza że sołectwa ich już nie otrzymują. Inicjatywa lokalna jest udziałem mieszkańców Gminy wniesionym do realizacji zadania w formie wpłat mieszkańców, wkładu rzeczowego lub wniesienie robocizny w formie wolontariatu. Nie można wnosić środków, które są środkami publicznymi ujętymi w budżecie gminy po stronie wydatków a pochodzącymi z dochodów gminy, a takimi są środki funduszu sołeckiego, jako wkładu w ramach inicjatywy lokalnej. Nie wystąpi wówczas instytucja inicjatywy lokalnej, gdyż 100% stanowiłyby środki publiczne pochodzące z budżetu gminy.
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
  (odpowiedź przygotował Skarbnik Gminy Wiesław Miłkowski tel. 22-789-01-20 w 204).