• Czy wiadomo już coś o wyłożeniu planu Boryszewska?
 • Trzeba śledzić
  Szanowna Pani Wójt!!!
  Na jakim etapie są prace nad MPZP"Boryszewska"?Kiedy planuje się jego wyłożenie?Jakie decyzje muszą zapaść aby to się stało?Czy w projekcie planu jest zakaz zamiany Kanału Boryszewskiego na rów zakryty, aby nie powtórzyła się sytuacja w Boryszewie.Czy obwieszczenie o wyłożeniu będzie umieszczone także na tablicy w Boryszewie.
  odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  W odpowiedzi na pytanie dotyczące stanu zaawansowania prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn. „Boryszewska” informuję, że obecnie projekt planu jest na etapie korekty w związku z otrzymanymi uzgodnieniami i opiniami.
  Z projektem planu będzie można się szczegółowo zapoznać podczas wyłożenia projektu do publicznego wglądu, które przewiduje się na IV kwartał bieżącego roku. Obwieszczenia o wyłożeniu ukażą się na tablicach ogłoszeń (w tym we właściwych miejscowościach), w formie komunikatów w lokalnej prasie, a także w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi.
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
  (odpowiedź przygotowała Małgorzata Peters tel. 22-789-01-20 w 211).
 • Szanowna Pani Wójt!!!!!
  Jaki jest przewidywany termin wyłożenia planu Boryszewska, miesiąc pazdziernik?????????????????
  Pozdrawiam Ola
  odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  W odpowiedzi na pytanie w sprawie przewidywanego terminu wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Boryszewska” informuję, że obecnie projekt planu jest na etapie korekty w związku z otrzymanymi uzgodnieniami i opiniami. Z projektem planu będzie można się szczegółowo zapoznać podczas wyłożenia projektu do publicznego wglądu, które przewiduje się na IV kwartał bieżącego roku. Obwieszczenia o wyłożeniu ukażą się na tablicach ogłoszeń (w tym we właściwych miejscowościach), w formie komunikatów w lokalnej prasie, a także w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi.
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
  (odpowiedź przygotowała Małgorzata Peters Referat Planowania Przestrzennego i Urbanistyki 22-789-01-20 w 211). :-B