zebranie ws śmieci dla Wiązowny i Emowa
 • 10 kwietnia o godz. 17 w Urzędzie Gminy odbędzie się spotkanie mieszkańców 4 sołectw (Wiązowna Gminna i Kościelna, Os. Parkowe i Emów) poświęcone informacji nt nowego systemu odbioru śmieci. Zapraszam.
 • Czy ktoś z forumowiczów był na rzeczonym spotkaniu i może zdać relację co się tam działo?
 • Niestety o godzinie 17.00 większość osób pracujących kończy właśnie pracę.
 • I dlatego właśnie takie spotkania robi się o takiej porze. To pokazuje, że to ludzie mają być dla Urzędu a nie Urząd dla ludzi...
 • http://www.wiazowna.pl/571-4704b86ebac25-45298.htm
  Jeśli PK pisał prawdę, to zdaje się, że p. Wójt nie zna ani uchwał RG ws. stawek i wzoru deklaracji, ani ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Art 6h, Art 6m, w związku z Art. 2 ust. 3), . Teraz mówiła nie tylko o tym, że obowiązek składania deklaracji zależy od prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, ale też o tym czy ktoś ma własne źródła dochodu, co jest jeszcze większą bzdurą.  Post edytowany przez obcy 2013-04-15 16:37:36
 • Nie chcę się powtarzać, ale wcale mnie to nie dziwi, o czym pisałem już kilka razy. W sumie nie oczekuję, że ma odpowiadać na wszystkie pytania osobiście i znać regulaminy na pamięć, ale w moim przypadku zarzuciła mi mówienie nieprawdy, a tego bardzo nie lubię, zwłaszcza, gdy powołuję się na konkretne punkty regulaminu...
  Post edytowany przez Mataj 2013-04-16 14:59:02
 • Zależy kiedy zadałeś pytanie ;-)

  Z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  oraz niektórych innych ustaw:
  Art. 22.
  2. Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy uchwalone przed
  dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych
  regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
  ustawy,
  Art. 23.
  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

  Oznacza to, że od 1 stycznia 2013 roku nie ma ważnego regulaminu, bo ani regulamin uchwalony w styczniu ani ten z lutego został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym.

  Zresztą uchwalone w tym, roku przez naszych radnych regulaminy pozwalają na spalanie odpadów. Wersja styczniowa pozwalała na spalanie odpadów z drewna, korek, kory, papieru i tektury (!) na ziemi, w pojemnikach i w instalacjach grzewczych. W lutym wszystkie zakazy wyleciały z regulaminu.
 • Nie, poprzedni regulamin wygasł bodajże w 2009 roku, ze względu na zmianę nadrzędnych przepisów administracyjnych (chyba już o tym pisałem). W skrócie - zmiany w prawach nadrzędnych wymogły na władzach samorządowych uchwalanie nowych Regulaminów, ale najczęściej władze samorządowe (w tym nasza) nie zrobiły tego w ogóle, nie mając o tym bladego pojęcia.
  Moje pytanie dotyczyło hipotetycznie obowiązującego regulaminu, zadane było na spotkaniu z wójt na którym się spotkaliśmy. Jednak wójt nie znała nawet tego regulaminu mimo, że nie był on zmieniany od kilku lat. Piszę "nie znała", bo na dwa zadane pytania uzyskałem odpowiedzi niezgodne z w/w regulaminem lub innymi ustawami.

  Moje zastrzeżenia dotyczą trzech rzeczy:
  1. Spalania liści - regulamin tego zakazywał, a ludzie palili, w tym urząd gminy. Wg wójt było to zgodne z regulaminem. Wedle regulaminu - nie było.
  2. Wypowiedź wójt nt. wywozu nieczystości stałych - wedle wójt mieszkańcy zobowiązani byli wywozić nieczystości 2 razy w miesiącu. Wedle regulaminu - min. raz na miesiąc.
  3. Obecny ale i poprzedni regulamin pomija kwestię popiołu z kotłów na paliwa stałe. Oczywiście są nadrzędne przepisy, które to regulują, ale o tym pisałem już chyba w innym wątku.

  Teraz kwestia zasadnicza. Jestem informatykiem, a nie prawnikiem. Nie mam czasu zajmować się tym, za co urzędnicy biorą kasę. W dodatku jak odpowiadają, odpowiadają bzdury niezgodne z prawem albo interpretacje wyssane z palca, niepodparte ANI regulaminem (nota bene nieobowiązującym, o czym nawet nie mają pojęcia), ANI innymi aktami prawnymi.