• Czy UG narusza prawo własności?
  W odpowiedziach Wójt ukazała się następująca odpowiedz
  Czy znacie inne podobne przypadki
  Szanowna Pani Wójt!!!
  Chciałem podziękować za "przeniesienia" ul. Złotej w Stefanówce do jej prawidłowego biegu natomiast w jej końcowym odcinku od dz 336 przez dz 337,338,339,340 itd. nadal naruszane jest nasze prawo własności .Czy gmina zamierza dokończyć "przeniesienie " Złotej?
  Pozdrawiam Marek
  odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Ulica Złota w Stefanówce została utwardzona na odcinku ok. 200 m – w obrębie zabudowy mieszkaniowej. Na kolejnym odcinku (nie zamieszkałym) zostały wycięte drzewa. W budżecie nie posiadamy wystarczających środków finansowych na wytyczenie i utwardzenie pozostałego fragmentu ulicy.
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
  (odpowiedź przygotował: Naczelnik Wydziału Technicznego Bogusław Markowski tel. 22-789-01-20 w 250).
 • W mojej najbliższej okolicy znam 2 podobne przykłady.
  Niedawno w Duchnowie było oburzenie, kiedy właściciel działki zamknął swój teren, który był zwyczajowo używany jako droga.
  Tak naprawdę nie wójt narusza prawo do własności, tylko my mieszkańcy, którzy korzystają z dróg, które w świetle prawa drogami nie są. Czasami jednak z konieczności, jak obecnie, kiedy prawdziwe drogi są często nieprzejezdne. A za to odpowiedzialny jest wójt (jako urząd).
 • W opisanym powyżej przypadku właściwa dorga wytyczona w 2006r. jest zarośnięta wysokimi sosnami a Urząd nawet nie chce ich wyciąć widocznie uznają że mamy obowiązek przepuszczać ludzi przez prywatne działki.A co będzie za kilkanaście lat jak sosny staną się zabytkami? Drogi nie będzie nigdzie?
 • Gwoli ścisłości za przejezdność odpowiedzialny jest Wydział Techniczny (jest do dość konkretnie określone w stosownych dokumentach). Oczywiście pośrednio wójt, jako osoba zwierzchnia.
  W praktyce WT czasem jest zupełnie nieświadomy istnienia niektórych dróg. W naszej okolicy WT od mieszkańców ul. Żwirowej dowiedział się jaki ta droga ma przebieg i żę nie jest odśnieżana, a przepust, który w świetle prawa należy do gminy również jest niedrożny.
  Podobnie jest z ulicą Podleśną - o ile droga jest całkiem zadbana od Żwirowej do Pęclina, o tyle od Żwirowej do Kotliny jest zupełnie zaniedbana. Na spotkaniu Sołeckim, na którym była wójt, mieszkańcy usłyszeli, że za dbanie o rowy melioracyjne odpowiedzialni są mieszkańcy. Sęk w tym, że jedno z komentowanych przez wójt zdjęć przedstawiał przepust pod drogą gminną.
  Trochę taka umowa z bankiem: "za drożność rowów melioracyjnych odpowiedzialny jest właściciel działki/drogi przez którą przebiega rów*"

  * Nie dotyczy władz gminnych, które zasłaniają się brakiem środków.
  Post edytowany przez Mataj 2013-04-08 10:35:29
 • Od Żwirowej do Pęclina Podleśna jest jako tako zadbana, bo się na to złożyli mieszkańcy ;) Fakt, gmina pomogła.
 • Na utwardzenie ul. Pliszki i Złotej od przynajmniej 5 lat składają się właściciele działek i to też nie wszyscy , Gmina owszem "pomaga" ale z tego co się orientuję działała na zasadzie "przychylenia się do prośby" czyli na wniosek i w uzgodnieniu z właścicielami działek, nie wykonywała utwardzenia tylko ze środków gminnych a " dokładała " się do tego co ewentualnie zostało zebrane ( było dokupowane kruszywo ) , udostępniała za to sprzęt i za to faktycznie trzeba podziękować...

 • A przecież są to drogi gminne i o ich stan techniczny powinna dbać gmina! Zawsze kiedy mówimy o drodze powiatowej gmina odsyła do powiatu a kiedy o drodze gminnej nie mamy pieniędzy to po co nam urzędnicy którzy mówią tylko że nie ma pieniędzy i nic nie robią czekając aż spadną z nieba. A Pan Markowski wiecznie "proponuje" inicjatywę lokalną
  Post edytowany przez PiBi 2013-05-04 00:50:11
 • Ul.Klonowa w Wiązownie jest po deszczach nie przejezdna,błoto!!!
  Post edytowany przez PiBi 2013-05-04 00:52:29
 • Szanowna Pani Wójt!!!
  Jaka jest długość i szerokość ul. Złotej w Stefanówce? Jaka jest długość i szerokość ul. Pliszki w Stefanówce?
  odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  W odpowiedzi na pytanie z dnia 27.05.2013 roku informuję:
  - ul. Złota składa się z trzech działek ewidencyjnych o nr 346/1, 346/2, 346/3 z obrębu geod. Boryszew. Orientacyjne wymiary ulicy: szer.ok.10 m, długość ok. 945 m,
  - ul. Pliszki składa się z działki o nr ew. 233 z obrębu geod. Boryszew. Orientacyjne wymiary ulicy: szer.ok.5 m, długość ok. 696 m.
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
  (odpowiedź przygotowała: Ewelina Kowalska Referat Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 22-789-01-20 w 221).
 • @-) :-?
 • Nie wiem do czego dokładnie zmierzało to pytanie ale ... Złota jest zamieszkała na odcinku ok. 300 m i ten odcinek jest przejezdny po deszczach ( po utwardzaniu przez mieszkańców i gminę), ulica pliszki - jw. również przejedna dzięki "pomocy sąsiedzkiej" - ale za to odśnieżana ( w tym sezonie aż 3 razy ) przez Gminę...
  Post edytowany przez Yenza 2013-06-09 08:02:13
 • Podobno mieszkańcy Złotej odśnieżali ul Pliszki na własny koszt! :^o
 • A skąd taka informacja, bo aż mi się głupio zrobiło że się nie dorzucałam, w tym roku?
 • Szanowna Pani Wójt!!!
  Czy można PROSIĆ o wykoszenie ul Kruczej w Stefanówce do ul Złotej?
  Wysoka trawa uniemożliwia przejście.
  Pozdrawiam Ola Kruk
  odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  Koszenie zostanie wykonane po podpisaniu umowy z wykonawcą, przewidujemy że nastąpi to do 15 czerwca br.
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
  (odpowiedź przygotował: Naczelnik Wydziału Technicznego Bogusław Markowski tel. 22-789-01-20 w 250).
 • Znalezione w pytaniach do Wójta
  Szanowna Pani Wójt!!!
  Czy UG zamierza dokończyć przeniesienie ul Złotej w Stefanówce do jej poprawnego biegu. Jakie działania Państwo zamierzają wykonać? Czy wycięcie drzew będzie także na Złotej wzdłuż dz 345(310/5 i 310/7) aby w przyszłości umożliwić wykonanie kładki(ew. mostu) pomiędzy Złotą i Duchnowską?Czy dz 344 i 345 są własnością UG?
  Pozdrawiam Ola Kruk
  odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  Odpowiadając na pytanie dotyczące dokończenia przeniesienia ul. Złotej w Stefanówce uprzejmie informuję, że w celu przywrócenia prawidłowego biegu tej ulicy planuje się wycinkę drzew na dalszym jej odcinku. Część drzew została już zmierzona i oznaczona w celu sporządzenia wniosku do Starostwa Powiatowego w Otwocku o wydanie decyzji zezwalającej na ich wycinkę. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Starosty Otwockiego, przystąpimy do wycinki.
  Ponadto informuję, iż dz. nr ew. 344 jest we władaniu Gminy Wiązowna (samoistne posiadanie), natomiast dz. nr ew. 345 jest własnością osób fizycznych.
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
  (odpowiedź przygotował: Naczelnik Wydziału Technicznego Bogusław Markowski tel. 22-789-01-20 w 250).
 • Szanowna Pani Wójt!!!
  Czy gmina tyczyła geodezyjnie ul Pliszki w Stefanówce? Czy jej szerokość jest w terenie odpowiedznia? Na mapach ma 5 metrów szerokości a w terenie ma 4m szerokości.
  Ukłony Magda
  odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  W odpowiedzi na pytanie z dnia 04.06.2013 roku informuję, że gmina nie "tyczyła geodezyjnie ul. Pliszki w Stefanówce". Zgodnie z danymi, które posiada Urząd działka o nr ew. 233 z obrębu geod. Boryszew stanowi działkę drogową o wymiarach ok. 5m szerokości (w południowej części działka się zwęża) i ok.696 m długości. Przedstawione pomiary mają charakter orientacyjny, a stan faktyczny drogi może nieco różnić się z danymi, które posiada Urząd.
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
  (odpowiedź przygotowała: Ewelina Kowalska Referat Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 22-789-01-20 w 221).
 • Szanowna Pani Wójt!!!!
  Czy istnieje szansz na oświetlenie ul.Złotej w Stefanówce(zabudowania -100m) na istniejących słupach.
  Pozdrawiam Ola
  odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  W odpowiedzi na Pani pytanie, dotyczące budowy linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Złotej w miejscowości Stefanówka informuję, że z uwagi na ograniczone środki budżetowe w ciągu ostatnich trzech lat realizowane były wnioski „oświetleniowe”, które przewidywały wkład finansowy wnioskodawców. Pozyskane dodatkowe środki finansowe umożliwiły w 2013 roku rozbudowę oświetlenia ulicznego w 9-ciu miejscowościach na terenie Gminy Wiązowna. Ponadto obecnie trwa realizacja kolejnych 11-tu odcinków oświetlenia ulicznego w tych miejscowościach, w których mieszkańcy podejmowali uchwały o przeznaczaniu na ten cel „środków sołeckich” lub grupowo składali wnioski „oświetleniowe” w ramach tzw. „inicjatyw lokalnych”, przewidujących przekazanie określonych sum pieniężnych na wykonanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego we wskazanej lokalizacji (zgodnie z Uchwałą Nr 26.IX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27.04.2011 roku, w sprawie zasad realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej). Nie można przewidzieć od kiedy będą realizowane wnioski oświetleniowe, złożone przez mieszkańców w latach wcześniejszych. Należy tu podkreślić, że złożono łącznie 158 wniosków dotyczących oświetlenia ulic i dróg w Gminie Wiązowna. Możliwe jest rozważenie na zebraniu wiejskim realizacji oświetlenia przy udziale funduszu sołeckiego.
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
  (odpowiedź przygotował Naczelnik Wydziału Inwestycji Marek Werstak tel. 22-789-01-20 w 260).
 • jak tak sobie czytam to widzę, że jak się własnych pieniędzy nie wyłoży na gminne inwestycje to niczego nie będzie :P
 • To jest właśnie potężne zaniechanie ze strony UG. W wielu miejscach ludzie zrozpaczeni tym, że gmina w ogóle nie inwestuje w infrastrukturę w ich rejonie (chodzi głównie o drogi) byliby nawet skłonni wyłożyć jakieś pieniądze, gdyby widzieli, że UG da także jakiś wkład. Dlaczego nie było dotąd ze strony UG czytelnego komunikatu do mieszkańców: Ludzie! Z kasą jest kicha. Chcecie mieć lepszą drogę to jeżeli załatwicie np. kruszywo / destrukt etc. to gmina da sprzęt do rozplantowania , wyrównania etc.
  Mieszkańcy widzieliby, że UG też zależy na tym aby np. stan dróg się poprawiał. A ja kompletnie nie widzę takiego podejścia do sprawy ze strony UG.
  Sam nie pytałem o to w WT ale rozmawiałem z kilkoma osobami które próbowały coś takiego załatwić w WT. Niestety zawsze spotykali się z odmową.
  Kiedyś, jeszcze za wójta Boguckiego pytałem jak gmina podejdzie do tego gdyby mieszkańcy zdecydowali się sfinansować 100% kosztów budowy kanalizacji (ale nie dając pieniędzy gminie a angażując samemu firmę wykonawczą co pozwalało zrobić to nie za ponad 300 k zł a za 80 k zł). Bogucki to zepchnął na ówczesną naczelniczkę odpowiedzialną za inwestycje (nazwiska już nie pomnę) , która łaskawie zaproponowała, że w takim wypadku gmina nie pobierze od nas opłaty adiacenckiej. Ostetcznie nic z tego nie wyszło, bo uznał, że inwestycja gminna nie może być częściowo wykonywana przez firmę której UG nie wybrał w przetargu . I tym sposobem nie mam do dziś kanalizy.... A pozwolenie na budowę kanalizy a moim rejonie po prostu sobie wygasło.... A teraz gdyby chcieć występować o nowe to trzeba robić pełne postępowania środowiskowe - raport o oddziaływaniu na środowisko etc. - Zabawy na rok z okładem...
 • Edziu pisał(a):

  To jest właśnie potężne zaniechanie ze strony UG. W wielu miejscach ludzie zrozpaczeni tym, że gmina w ogóle nie inwestuje w infrastrukturę w ich rejonie (chodzi głównie o drogi) byliby nawet skłonni wyłożyć jakieś pieniądze, gdyby widzieli, że UG da także jakiś wkład. Dlaczego nie było dotąd ze strony UG czytelnego komunikatu do mieszkańców: Ludzie! Z kasą jest kicha. Chcecie mieć lepszą drogę to jeżeli załatwicie np. kruszywo / destrukt etc. to gmina da sprzęt do rozplantowania , wyrównania etc.
  Mieszkańcy widzieliby, że UG też zależy na tym aby np. stan dróg się poprawiał. A ja kompletnie nie widzę takiego podejścia do sprawy ze strony UG.
  Sam nie pytałem o to w WT ale rozmawiałem z kilkoma osobami które próbowały coś takiego załatwić w WT. Niestety zawsze spotykali się z odmową.  Edziu nie wiem z kim rozmawiałeś ale od 2008 roku robimy poprawki naszych najbliższych ulic średnio dwa razy do roku - za każdym razem UG udostępnia sprzęt a my załatwiamy kruszywo , nie pamiętam ale chyba ze dwa razy dorzucili też kilka wywrotek kruszywa od siebie ...
  Nie to że inicjatywy nie ma tylko może jest jej za mało i fakt że za każdym razem jest to loteria.

  Moim zdaniem dobrze by było , żeby określić procentowo przy każdym planowanym przedsięwzięciu wymagany poziom " inicjatywy" mieszkańców tak aby Gmina musiała potem uzupełnić wkład ,
  wtedy może skończyłyby się wieczne narzekania a zaczęła praca zespołowa - wiem że to może dziwnie brzmi ale łatwiej jest docenić coś w czym się uczestniczy i wtedy zazwyczaj wszyscy zainteresowani są na bieżąco z postępami i wszyscy wiedzą kto i na jakim etapie nie wywiązał się ze swojej części....
 • Yenza! Pocieszasz mnie. Być może jest to zatem kwestia siły przebicia w WT lub , być może, jakichś osobistych lokalnych animozji (np. tym ... z tego sołectwa to nic nie damy)...
  Ma ktoś jakieś osobiste doświadczenia w załatwianiu w WT "wsparcia sprzętowego"?
 • Do tej pory miałam nadzieje że jest to normalne podejście WT do sprawy ale jak czytam co piszesz to zaczynam się zastanawiać jakie to " osobiste " czynniki uaktywnia sąsiad który załatwiał to do tej pory
  :-O i komu w WT je prezentuje :-))

  Post edytowany przez Yenza 2013-07-25 10:58:41
 • Chodzą plotki że na ulicach Złota i Klonowa planowany jest asfalt i most na końcu z ul Duchnowską. Jednak UG zaprzecza Czy wierzycie że ta droga kiedyś powstanie???Czy pojawią się środki zewnętrzne na drogi. Jest to ostatnia droga gminna po Pęclińskiej na której nie ma asfaltu.
  Czy dowiadywaliście się o tą drogę? :-\" :| :-? #-o 8->
 • Szanowna Pani Wójt!!!
  Czy gmina rozważa w przyszłości(2018? 2020?)budowę szosy w Stefanówce ul.Złota wraz z budową most na ul Duchnowską. Przy jednym z pytań widnieje informacja iż brak możliwości wykonania mostu Czy są to przyczyny techniczne(most w tym mniejsu kosztowałby dużo?) Jaki jest koszt(orientacyjny)wykonania mostu na Mieni w tym mniejscu?
  Pozdrawiam Ola Kruk
  odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  Informuję, że Gmina Wiązowna nie rozważa budowy szosy w Stefanówce w ul. Złotej jak również budowy mostu we wskazanej lokalizacji.
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
  (odpowiedź przygotował Naczelnik Wydziału Inwestycji Marek Werstak tel. 22-789-01-20 w 260). :-((
  Post edytowany przez Wyborca 2013-08-02 14:37:28
 • Szanowna Pani Wójt!!!!
  Czy istnieje szansz na oświetlenie ul.Złotej w Stefanówce(zabudowania -100m) na istniejących słupach.
  Pozdrawiam Ola
  odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  W odpowiedzi na Pani pytanie, dotyczące budowy linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Złotej w miejscowości Stefanówka informuję, że z uwagi na ograniczone środki budżetowe w ciągu ostatnich trzech lat realizowane były wnioski „oświetleniowe”, które przewidywały wkład finansowy wnioskodawców. Pozyskane dodatkowe środki finansowe umożliwiły w 2013 roku rozbudowę oświetlenia ulicznego w 9-ciu miejscowościach na terenie Gminy Wiązowna. Ponadto obecnie trwa realizacja kolejnych 11-tu odcinków oświetlenia ulicznego w tych miejscowościach, w których mieszkańcy podejmowali uchwały o przeznaczaniu na ten cel „środków sołeckich” lub grupowo składali wnioski „oświetleniowe” w ramach tzw. „inicjatyw lokalnych”, przewidujących przekazanie określonych sum pieniężnych na wykonanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego we wskazanej lokalizacji (zgodnie z Uchwałą Nr 26.IX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27.04.2011 roku, w sprawie zasad realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej). Nie można przewidzieć od kiedy będą realizowane wnioski oświetleniowe, złożone przez mieszkańców w latach wcześniejszych. Należy tu podkreślić, że złożono łącznie 158 wniosków dotyczących oświetlenia ulic i dróg w Gminie Wiązowna. Możliwe jest rozważenie na zebraniu wiejskim realizacji oświetlenia przy udziale funduszu sołeckiego.
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
  (odpowiedź przygotował Naczelnik Wydziału Inwestycji Marek Werstak tel. 22-789-01-20 w 260).
 • ;) =D> :) ;;) :D