Wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Majdan-Góraszka
  • Wójt informuje dzisiaj na BIP, że od 26.09 do 17.10 będzie wyłożony w UG projekt m.p.z.p. Majdan-Góraszka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
    Dyskusja publiczna odbędzie się dnia 03.10.2011 o g. 16.00 w UG. 
    Uwagi można składać do 07.11.2011, również mailem.