Kompleksowe wycinki drzew z wykorzystaniem podnośników i ładowarek teleskopowych.