Chodnik w Stefanówce pod znakiem zapytania?
 • Szanowna Pani Wójt!!!
  Kiedy gmina może uzyskać odpowiedz w sprawie pasów przy przystanku w Boryszewie?
  Czy jeśli odpowiedz będzie pozytywna to kto namaluje pasy MZDW?
  Kiedy może to nastąpić?
  odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Dyrektor Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno w dniu 4 czerwca br. przesłał kopię pisma przekazującego sprawę do załatwienia wg kompetencji, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Nieruchomości i Infrastruktury w Warszawie. Po otrzymaniu odpowiedzi powiadomimy o sposobie jej załatwienia.
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
  (odpowiedź przygotował: Naczelnik Wydziału Technicznego Bogusław Markowski tel. 22-789-01-20 w 250).
 • c.d
  Jak są zaawansowane starania Gminy nad budową chodnika w Duchnowie wzdłuż Wspólnej, na całej długości. Czy Gmina czyni jakieś starania w ZDW ? Czy chodnik musi być budowany wyłącznie w pasie dr. Czy Gmina nie powinna rozważyć zebrania w tej sprawie z mieszkańcami. Zważając na bezpieczeństwo czy nie powinna dogadać się z właścicielami działek przyległych do pasa, by przekazali np. nieodpłatnie fragmentu działek na chodnik. Przejście wzdluż jezdni do przystanku ZTM, gdy mijajął się dwa tiry graniczy z cudem- JJ.
  odpowiedź:
  Szanowna/y Pani/e,
  W odpowiedzi na pytanie informuję, że droga wojewódzka nr 721 jest zarządzana przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który jest podmiotem posiadającym kompetencje do podejmowania wszelkich działań związanych z planowaniem, budową, rozbudową czy modernizacją tej drogi. Gmina Wiązowna aktywnie wspomaga zarządcę drogi w działaniach poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu na tej drodze. Między innymi wykonała i przekazała do MZDW projekt przebudowy ul. Lubelskiej w Wiązownie, projekt budowy chodnika w ul. Boryszewskiej w Stefanówce. W roku 2013 została także przyznana pomoc finansowa, przeznaczona na projekt dokończenia budowy chodnika przy ul. Wspólnej w Duchnowie (przy posesji nr 187). Sporządzono stosowną umowę, która po podpisaniu przez Gminę Wiązowna została wysłana (w dniu 01.02.2013 roku) do Województwa Mazowieckiego. Do obecnej chwili, pomimo wysłania (w dniu 28.02.2013 roku oraz 08.04.2013 roku) pism z propozycją podjęcia bezpośrednich rozmów, w sprawie wspólnej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 nie otrzymaliśmy oficjalnego stanowiska Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia przyznanej pomocy finansowej. Nie zaproponowano także Gminie Wiązowna terminu podjęcia rozmów w powyższej sprawie. Podsumowując odpowiedź na pytanie, chcę zapewnić o nie ustawaniu w dalszych staraniach w tej sprawie.
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
  (odpowiedź przygotował Naczelnik Wydziału Inwestycji Marek Werstak tel. 22-789-01-20 w 260).
 • Szanowna Pani Wójt!!!
  Czy już odbyło się spotkanie z MZDW ws.chodnika w Stefanówce. Czy podjęto jakieś ustalenia. Czy rada gminy pozytywnie ustosunkowała się do kwestii sfinansowania chodnika. Czy gmina zajmuje się tą sprawą.
  Pozdrawiam Magda
  PS. Dziękuję za zajęcie się tą sprawą i dobrą wolę
  odpowiedź:
  Szanowna Pani
  Informuję, że w dniu 27.06.2013 roku odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli Gminy Wiązowna z Dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, podczas którego reprezentowani byli pracownicy (obu stron) odpowiedzialni za inwestycje. Omawiane były m.in. kwestie związane z budową chodnika w Stefanówce (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721). Rozmowy przebiegały w konstruktywnej i rzeczowej atmosferze. Niestety pomimo deklarowanej przez Pana Dyrektora MZDW życzliwości dla tego zamierzenia nie udało się Gminie uzyskać konkretnej deklaracji w kwestii przybliżonego terminu rozpoczęcia tych robót. Pan Dyrektor oświadczył, iż w 2013 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego nie przeznaczył żadnych środków finansowych na budowę nowych chodników, w związku z powyższym nie jest w stanie przewidzieć, czy ta sytuacja nie powtórzy się w roku 2014. Zdaniem Pana Dyrektora MZDW – nie jest możliwe podejmowanie przez niego nowych zobowiązań finansowych – w sytuacji, gdy nie mają one pokrycia w budżecie Województwa Mazowieckiego. Na zakończenie rozmów strony ustaliły, że będą się wzajemnie informowały o wszystkich nowych okolicznościach dotyczących przedmiotowej sprawy.
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
  (odpowiedź przygotował Naczelnik Wydziału Inwestycji Marek Werstak tel. 22-789-01-20 w 260). :-? :( #-o :((
 • Czyli d...pa :(
 • Może gmina powinna przykładem Emowa postarać się o dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i uzyskać 300tys dotacji a 300tys sfinsować ze środków własnych?Wybory wkrótce!!!!!i w tym upatruję nadzieje w zachowaniu władzy gminnej tez widać duże zmiany.
 • Teraz latem szczególnie widać że chdnik jest potrzebny!!! :-B
 • To że jest potrzebny to każdy widzi a niektórzy nawet dotkliwie odczuwają i to nie tylko latem :-)
 • Szłam niedawno z dwójką najmłodszych na piechotę. Bardzo niefajne przeżycie. Może z jeden samochód przejechał z (na oko) dozwoloną prędkością. Reszta gnała absolutnie bez żadnego opamiętania! Najgorsze, że i okoliczni mieszkańcy nie przestrzegają przepisów - rejestracje WOT powtarzały się co chwilę.
  W takich momentach jestem całym sercem za przepisem, który odbierze prawo jazdy kierowcy, który 2-krotnie przekroczył prędkość dozwoloną w terenie zabudowanym.
  Póki co jednak chodnik to mrzonka. Ale można spróbować i wystarać się przynajmniej o przejścia dla pieszych w okolicach przystanków autobusowych. Zamierzam o tym rozmawiać z ludźmi w naszym sołectwie.
 • Tak jest! Trzeba karać, karać, jeszcze raz karać. Na Litwie przekroczenie prędkości o 20 kmh to zatrzymanie prawa jazdy na bodaj m.in. 2 tyg... I tam problemu nie ma. Wszyscy jadą przepisowo i żadne chodniki nie są im potrzebne...
 • U nas to się nie sprawdzi. Prawo trzeba by zmienić kompleksowo. 95% osób z zatrzymanym prawkiem jeździłoby dalej, ryzykując mandat (500? złotych). Ryzyko raczej minimalne, bo kierowcy są rzadko zatrzymywani do kontroli.
 • Edziu , gdzie Ty na tej Litwie takie cuda widziałeś ?
  mnie regularnie to tylko zatrzymują na Ukrainie - bo potrzeby wielkie a wynagrodzenia małe ....

 • Widzę regularnie bo zwykle raz do roku robię tam rejzę rewindykacyjną. Jak lat temu 13 zapłaciłem równowartość 400 zł (na najprawdziwszy w świecie mandat a nie do łapy) za zaparkowanie w niedozwolonym miejscu to zacząłem dowiadywać się od ludzi jak to jest, że u nich system działa. Odpowiedzią jest bezwzględność i nieuchronność kary. Wprawdzie nie ma tam jeszcze tak jak w Norwegii, gdzie jak jedziesz więcej niż 80 to kierowcy z drogi potrafią zadzwonić na policję, że tutaj taki jeden pomyka więcej niż 80-ką, ale Litwini są na dobrej drodze ku temu...
  Na Litwie jeszcze kwestia narodowości ma znaczenie. Polakowi nie podarują. Swoim zresztą też, nie, ale satysfakcja z wlepienia mandatu "lenkasowi" jest większa niż swojemu...
 • Kurcze - zupełnie właśnie tego ich podejścia "antypolskiego" nie rozumiem. Tj. znam zaszłości historyczne i wiem, co do tego doprowadziło, ale mimo wszystko ich nie rozumiem.

  Nota bene, jeśli oni tacy, to ja powiem, że BARDZO ŻAŁUJĘ unii lubelskiej. Wolałbym unię polsko-niemiecką: przynajmniej w jakimś sensie jesteśmy komplementarni z Niemcami ;)
 • Szanowna Pani Wójt!!!!!!!!!!!!!!!
  Czy gmina rozważa skorzystanie z jakichś śroków zewnętrznych(jakich)podczas budowy chodnika w Stefanówce. Na jakim etapie są prace. Jaką kwotę może przeznaczyć UG jako wkład własny podczas budowy chodnika?
  Pozdrawiam Ola
  odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  W odpowiedzi na Pani pytania informuję, że sprawa budowy chodnika w Stefanówce jest na tym forum bardzo obszernie omawiana. Proszę zapoznać się z wcześniej udzielonymi przeze mnie odpowiedziami na pytania zadane w tym dziale w dniach 12 i 26 marca br. 3, 6, 10, 14, 20, 26 kwietnia br. 8, 20, 23, 27 maja br. oraz 24 czerwca br. Jestem w stanie zrozumieć Pani dociekliwość oraz pewne zniecierpliwienie ale proszę mieć na uwadze, że bez zapewnienia stosownego zabezpieczenia finansowego dla realizacji tej inwestycji (zarówno w budżecie Województwa Mazowieckiego jak i w budżecie Gminy Wiązowna) nie jestem w stanie podawać (w sposób odpowiedzialny) żadnych, nawet mniej lub bardziej prawdopodobnych terminów realizacji tego przedsięwzięcia. Proszę o potraktowanie tej odpowiedzi jako kompletnej tzn. zawierającej wszystkie aktualnie możliwe do podania informacje w tej sprawie. Zapewniam Panią, iż snucie różnych dywagacji, rozważanie różnorodnych scenariuszy w tym zakresie oraz przewidywanie możliwych (lub nie możliwych) przyszłych działań Gminy lub radnych naprawdę nie przybliży nas do osiągnięcia oczekiwanych przez nas wszystkich rezultatów. Ze swej strony deklaruję, iż będę informować mieszkańców Gminy o wszelkich nowych okolicznościach dotyczących budowy chodnika w m. Stefanówka na stronie internetowej Gminy Wiązowna www.wiazowna.pl
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
  (odpowiedź przygotował Naczelnik Wydziału Inwestycji Marek Werstak tel. 22-789-01-20 w 260).
 • V460! My kompatybilni z Niemcami? Z naszym "Polnischewirtschaft" ?
  No może ludzie z Opolszczyzny albo np. Obornik Wielkopolskich sa częsśiowo kompatybilni, ale my, z Priwisljańskiej Guberni?

  A co do Litwinów to są to wyjątkowi szowiniści, ale sam kraj jest dużo uczciwszy wobec własnych obywateli niż RP. Ja tam jeżdżę raz na rok z teściową (a wcześniej z dziadkiem mej 1-ej żony) kasę odbierać... Litwa zwróciła swym obywatelom mienie zabrane przez bolszewików w 39 r. a tym którym ziemi nie oddano to przynajmniej wypłacane są pieniądze (w rocznych ratach ale zawsze) i to nie symboliczne, tylko mniej więcej stanowiące równowartość tego co bolszewicy zabrali ludziom.
  My sobie możemy o czymś takim jedynie pomarzyć....
 • Marzymy ....
 • Edziu - na marginesie: czerwony zabral, czerwony niech oddaje. Dla mnie to nie jest w 100% ok, ze czerwony zabral, a teraz wszyscy Litwini skladaja sie, zeby dac kase tym, ktorym czerwony zagrabil ;)

  "Komplementarnosc" to cos troche innego niz "kompatybilnosc". Komplementarnosc rozumiem jako wzajemne uzupelnianie sie - my mamy takie cechy, ktorych im brakuje, a oni takie, ktore my chetnie bysmy widzieli u siebie. Czyli ze jestesmy rozni, a w roznorodnosci sila. Od nich moglibysmy sie czegos nauczyc, tak jak oni od nas. Ukrainiec czy Litwin od Polaka rozni sie w mniejszym stopniu. Oni z nami sa bardziej "kompatybilni" niz my z Niemcami.

  A poza tym dla rozwoju, lepiej rownac do "lepszych" niz byc tym "lepszym", od ktorego inni sie ucza.
 • Na zebraniu sołeckim w Stefanówce dało się odczuć że chodnika w najbliższych latach nie będzie bo gmina nie chce inwestować w drogę wojewódzką. Czy macie jakiekolwiek pozytywne informacje? :-(( ~X( X_X
 • Wyborca pisał(a):

  Na zebraniu sołeckim w Stefanówce dało się odczuć że chodnika w najbliższych latach nie będzie bo gmina nie chce inwestować w drogę wojewódzką. Czy macie jakiekolwiek pozytywne informacje? :-(( ~X( X_X  To nie do końca tak, że gmina nie chce inwestować. Nie ma sensu, by gmina inwestowała, jeśli po stronie województwa nie ma środków na tę samą inwestycję. Niestety takie sprawy muszą być realizowane równocześnie przez gminę i województwo, bo inaczej każde wydane przez jedną ze stron pieniądze będą wywalone w błoto.

  Na marginesie: Gdzie siedziałeś? • a która odpowiedź będzie właściwa?
  A/ Wronki
  B/ Rawicz
  C/ Służewiec
 • Edziu pisał(a):

  a która odpowiedź będzie właściwa?
  A/ Wronki
  B/ Rawicz
  C/ Służewiec  zapomniałeś Edziu o Rakowieckiej??? :)
 • Miałam oczywiście na myśli spotkanie sołeckie w Stefanówce :-)
 • Tzn. Rozumiem że Gmina w każdej chwili jest gotowa wyłożyć 300tys. a MZDW nie posiada wolnych drugich 300tys. I gmina będzie wpływała na MZDW aby zmienili zdanie. Myślicie że ten chodnik może powstać w roku wyborczym 2014r.????
 • Czyżby nastąpił przełom w tej sprawie????????????????????????????
  W projektach uchwał na sesję znalazł się projekt budowy chodnika przy ul Boryszewskiej w Stefanówce z kwotami 100tys w 2014r i 36tys na 2015r Co prawda na razie przy ul Boryszewskiej ale może dojdzie kiedyś do Stefanówki!!!! Sądzicie że możemy już otwierać szampana??? =D>
 • Dzisiaj był kolejny wypadek w Stefanówce samochód potrącił rowerzystkę po prostu o nią zachaczył i przewrócił to wina braku chodnika!!!A władze ciągle tylko rozmawiają
 • Władza nie jeździ na rowerze.
 • Obawiam się, że chodnik by tam nie pomógł, bo rowerzysta i tak ma obowiązek poruszania się po drodzee. Chyba, że i tu kilka wyjątków.
  Post edytowany przez Mataj 2013-09-15 23:17:32
 • Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy - ogólnie pojęta kultura poruszania się po drodze. Nie chcę wyrokować czyja to była wina, bo w obu grupach (kierowcy i rowerzyści) widziałem zachowania wołające o pomstę do nieba. Za to zapytam (retorycznie chyba) - z jaką prędkością poruszają się samochody po drodze nr 721? Ja tamtędy jeżdżę raczej rzadko, a że staram się jeździć zgodnie z przepisami, to mam wrażenie, że jestem ruchomym zwężeniem drogi.
  Drogi mamy jakie mamy i czasem po prostu trzeba poczekać żeby wyprzedzić rowerzystę. Niestety nasza sarmacka krew każe być wszędzie pierwszym, to jak tu czekać?
 • To nie jest kwestia tego czy innego kierowcy czy kierowców. To jest kwestia i wina systemu, który ich do życia (w tym także do jazdy) kształci. Mam prawo jazdy od niemal 20 lat, ale dopiero niedawno nauczyłem się jeździć wolno, zgodnie z przepisami. Wcześniej sprawiało mi to olbrzymią trudność. Nie jest to żadna "poza" - chodzi mi o to, że przy szybkiej jeździe człowiek jest pobudzony, aktywny a przy wolnej byłem rozkojarzony, niemal zasypiałem. Na szczęście po paru dniach takiej jazdy organizm się przyzwyczaja i jest lepiej ;)

  No i mam takie obserwacje:
  1) jadąc sobie (prawie) zgodnie z przepisami 60 na 50-tce i... jestem najwolniejszym pojazdem na drodze
  2) jadąc DK17 80-90km/h należałoby jechać poboczem, bo wszystkim się przeszkadza
  3) na drogach 2 pasmowych pod żadnym pozorem nie wolno zatrzymywać się, żeby przepuścić pieszych - Ty się zatrzymujesz na prawym pasie, pieszy wchodzi i ryzykuje potrącenie przez auta pędzące pasem lewym (taki paradoks - bycie "chamem" może komuś uratować życie!)
  4) jadąc przepisowo czas dojazdu do celu (mówię zwłaszcza o mieście) w ogóle się nie zmienia, a spalanie spada w moim aucie z 13.5 litra do 10.5 litra
  5) mimo wszystko, wolna jazda jest stresująca - łatwiej jest od czasu do czasu wyprzedzać, niż być permanentnie wyprzedzanym a tak się właśnie dzieje, jak ktoś jedzie "przepisowe +10" :(
 • Szanowna Pani Wójt!!!
  Piszę w związku z wprowadzeniem do WPF zadania budowy chdnika przy ul Boryszewskiej w Wiązownie. Czy gmina zamierza razem z MZDW zbudować chodnik w 2014r(jaki procent dołoży MZDW 50%)Do jakiej działki będzie budowany chodnik?Co oznacza kwota 36tys na 2015r? Za to chyba nie da się wiele wybudować?
  Dziękuję za zaangażowanie
  Pozdrawiam Ola Kruk
  odpowiedź:
  Szanowna Pani,
  Informuję, że wymieniona przez Panią kwota znajdująca się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiązowna w 2014 roku jest przeznaczona na pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego w postaci wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej. W roku 2015 przewidziano kwotę 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy chodnika w ul. Boryszewskiej. Podział kosztów budowy tego chodnika zostanie uregulowany w porozumieniu, które zostanie zawarte pomiędzy Gminą Wiązowna a MZDW. Obecnie w analogicznych przypadkach obowiązuje zasada, iż Województwo Mazowieckie ponosi do 50% kosztów budowy takich obiektów.
  P.S. Zaznaczam, że są projekty a nie ustalenia z MZDW.
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
  (odpowiedź przygotował Naczelnik Wydziału Inwestycji Marek Werstak tel. 22-789-01-20 w 260).
 • Sądzicie że chodnik może powstać w 2015r????????????????????????Czy też jest to kolejna obietnica bez pokrycia.
 • wszystko zależy czy po najbliższych wyborach zmieni się wójt(owa) czy nie.. jeśli zmieni to obiecywać można wszystko (i tak będzie tłumaczenie: chciałam ale mnie nie wybrali), jeśli nie zmieni (tfu, tfu, tfu..) to i tak jak zawsze będą korekty i okaże się, że to i owo trzeba "zmodyfikować"... wychodzę z założenia, że jeśli nie zobaczę wykonanej inwestycji to nie wierzę, że powstanie...
 • A więc nic nie wiadomo. Choć przed wyborami wszyscy nam to obiecają. <:-P
 • Dużo odpowiedzi pisania a chodnika nie ma za to są kolejne wypadki-Czy nasz czas został zmarnowany i czas spotkań(kilku z MZDW) Czy tak zawsze musi być że mimo chęci nie wychodzi? :)] :-q :-@ #:-S >:D< =((
 • W odp. z 4.2013r. Gmina pisze "teza o braku aktywności Gminy w budowie chodnika jest "wysoce nieuprawniona, mając na uwadze poniesione przez Gminę nakłady ffin. na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika, która została przekazana jako pomoc rzeczowa do MZDW. Natomiast w odp. z 24.10.2013r. Gmina pisze "po podpisaniu umowy z MZDW przystąpi do wykonywania niezbędnej dokumentacji projektowej. I co to dowodzi ?! Słusznie ktoś napisał, że opowiedzi są żenujące a zgłaszanie problemów bezsensowne. J.Jaworska
  odpowiedź:
  zwiń
  Szanowna Pani,
  Jeśli zgłaszanie problemów Pani zdaniem jest bezsensowne, proszę zaprzestać zarzucanie Gminy pytaniami. Żenujące jest to, że wykonana dokumentacja projektowa chodnika z Wiązowny do Stefanówki w poprzedniej kadencji stała się na skutek zmiany przepisów i upływu czasu nieaktualna – i należy ją wznowić poprzez jej poprawne wykonanie na aktualnych mapach do celów projektowych z uwzględnieniem obowiązujących obecnie w tym względzie przepisów prawa. Po wykonaniu aktualnej dokumentacji, należy uzyskać u Wojewody Mazowieckiego pozwolenie na budowę a następnie przekazać dokumentację projektowo-wykonawczą wraz z pozwoleniem na budowę Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich. Dopiero wówczas, MZDW wystąpi do Marszałka Województwa Mazowieckiego o umieszczenie w planie inwestycji województwa budowy tego chodnika. Jeśli Zarząd województwa mazowieckiego zaplanuje/przeznaczy kwotę na budowę tego chodnika w wysokości 50% wartości robót a drugie 50% wartości robót dołoży Gmina Wiązowna, będzie możliwe przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na Wyłonienie Wykonawcy robót i rozpoczęcie budowy chodnika o długości 1800 mb z Wiązowny do Stefanówki.
  Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska

  Czy uważacie zamieszczanie odpowiedzi wójta na forum za trolowanie?Jeśli tak napiszcie mi o tym?
 • Szanowna Pani Wójt!
  Moje pytanie brzmi Kiedy zostaną podłączone do kanalizacji domy w Stefanówce(ul.Żurawia). Czemu nie teraz?Jest już kanalizacja.
  Drugie pytanie dotyczy chodnika w Stefanówce jakie postępy uczyniono w tym kierunku?
  Pozdrawiam Krzysztof Maciołek
  odpowiedź:
  zwiń
  Szanowny Panie,
  Ad. 1 Informuję, że posesje od granicy Stefanówki z Wiązowną Gminną do ul. Sowiej mogą być podłączone aktualnie. Zainteresowane osoby mogą zgłosić się do ZWiK w celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Pozostała część Stefanówki do dz. nr ew. 198 obręb Boryszew będzie mogła być podłączona do sieci kanalizacyjnej po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, którego termin szacujemy na I kwartał 2014r.
  Ad. 2 Dwa tygodnie temu tj. 26 listopada 2013 r. od jednej z mieszkanek Stefanówki otrzymałam podobne pytanie, na które w sposób wyczerpujący udzieliłam odpowiedzi i właśnie do tej odpowiedzi Pana odsyłam. Jednocześnie pragnę dodać, że w czasie mojego ostatniego spotkania z Z-cą Dyrektora MZDW, Panem Mariuszem Kozyrą, które miało miejsce w dniu 06.12.br w siedzibie MZDW przekazałam Zarządowi podpisaną przeze mnie umowę dotyczącą współpracy pomiędzy Gminą a MZDW , w sprawie przyszłej budowy chodnika w ul. Boryszewskiej od Wiązowny do Stefanówki. Nie muszę tu dodawać, że 95% obowiązków i 100% kosztów związanych z pierwszym etapem budowy tego chodnika, leży po stronie Gminy Wiązowna. Z wyrazami szacunku:
  Wójt Anna Bętkowska
 • Przepis art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych stanowi : . 1. Zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym. 2. Grunty, o których mowa w ust. 1, ZARZĄD DROGI może oddawać w najem, dzierżawę albo je UŻYCZAĆ, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
  odpowiedź:
  zwiń
  Uprzejmie informuję, że w sprawie wyjaśnienia wszystkich okoliczności dotyczących kwestii budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 w miejscowościach Wiązowna oraz Stefanówka zostało w dniu 4 marca br. zorganizowane w Urzędzie Gminy spotkanie informacyjne, na które zostali zaproszeni (poprzez stosowną publikację na naszej stronie www.wiazowna.pl ) wszyscy zainteresowani tym tematem mieszkańcy. Zapewniam Panią, iż kwestie, o których wspomina Pani w zadanym pytaniu nie stanowią obecnie ani też w przeszłości nie stanowiły przeszkody w realizacji tego zadania. Wykonywany przez Gminę Wiązowna projekt budowy chodnika nie mógłby powstać bez zawarcia stosownego porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wiązowna. Powstający projekt budowy chodnika jest efektem tego porozumienia i uzyskał już pozytywną opinię Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego oraz przeszedł weryfikację Rady Technicznej MZDW, które zgłosiło do tego projektu kilka uwag natury technicznej. Po uwzględnieniu tych elementów oraz uzyskaniu upoważnienia od MZDW projektant (pracujący na nasze zlecenie) złoży stosowny wniosek (zgłoszenie robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę) do Wojewody Mazowieckiego. Uzyskanie zaświadczenia, iż Wojewoda nie wnosi sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem otworzy drogę do złożenia wniosku o umieszczenie tego zadania w planach inwestycyjnych Województwa Mazowieckiego na 2015 rok. Gmina Wiązowna w obecnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej przewidziała w 2015 roku kwotę 100 tys. zł jako pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego na realizację budowy chodnika w ciągu ul. Boryszewskiej w Wiązownie oraz ul. Żurawiej w Stefanówce.
  Pozdrawiam
  Wójt Gminy Wiązowna
  Anna Bętkowska