Brak wody w Malcanowie
 • Mam pytanie gdzie  wczoraj nie było wody. W Malcanowie nie było. Zada lam pytanie Pani Wójt.  Co gmina zrobi la od zeszłego roku by zmienić ten stan rzeczy,  Nie pracuje Stacja Uzdatniania Wody w Wiązownej, dlaczego!.  Czy gdzieś  w gminie nie było wody. Mirastasia
  Post edytowany przez admin 2011-11-21 12:56:04
 • Witaj Mirastasiu! :)
  Faktycznie odkąd zrobiło się cieplej i do naszego rejonu zaczęli nadciągać działkowcy, problem z wodą powrócił.
  O ile dobrze pamiętam my jesteśmy pod stacją Lipowo? Nie wiem co de facto ona obsługuje. Myślisz, że ta stacja w Wiązownie coś by nam pomogła? Sądziłem, że to kwestia nieodpowiedniej wydolności stacji w Lipowie oraz że bez poprawienia tej stacji, nic się nie da dla nas zrobić.
 • Z informacji uzyskanych od męża  zamknięcie SUW w Wiązownej ma istotny wpływ na brak wody W Malcanowie i Lipowie. W związku z tym ze Malcanów i Lipowo  jest położone wyżej ok. 30 m to woda szybciej plynie do Wiązownej. Dzieje się to wtedy gdy zbiorniki wody w Lipowie są puste, stacja jest zamykana do momentu  napełnienia wodą. Ja jestem laikiem w tej sprawie. Trzeba poczekać na odpowiedź Pani Wójt. 
 • Wklejam, a co!  Pytanie zadane:
  2011-06-17
  kategoria: Infrastruktura

  pytanie:

  Dzisiaj
  tj. 16 czerwca wróciłam do domu w poźnych godzinach wieczornych.  I co
  zastałąm: brak wody. Mam pytanie  jakie środki zaradcze zostały  podjęte
  aby zapobiec brakom wody w miejscowości Lipowo, Malcanów i okolicach. 
  Już w roku ubiegłym w okresie letnim były wyłącznia wody.  Z informacji
  uzyskanych od męża wiem, że chyba w zeszłym roku została wyłączona z 
  eksploatacji Stacja


  cz.1 do poprzzedniego zapytania

  odpowiedź:

  Szanowna Pani,

  Informujemy, że w 2008 roku na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości
  Lipowo zainstalowano trzeci filtr typu Culligan, co pozwoliło na
  zwiększenie wydajności uzdatniania wody z 80 do 120 m3/h (tj. z ok.
  1600 do 2400 m3/d). Jednocześnie w 2008 roku została zmodernizowana
  Stacja Uzdatniania Wody w Majdanie, gdzie zwiększono wydajność z 1000 do
  2000 m3/d. Dodatkowo funkcjonuje Stacja Uzdatniania Wody w Rzakcie o
  maksymalnej wydajności 500 m3/d. Łączne możliwości dostarczania wody
  wynoszą obecnie 4900m3/d.

  W okresie jesienno-zimowym zużycie wody w Gminie Wiązowna wynosi ok.
  1000 do 1100 m3/d.
  Stacja Uzdatniania Wody w Wiązownie dostarczała ok. 400 m3/d. Ze
  względu na znaczną ilość zanieczyszczeń i nieefektywny proces
  technologiczny oczyszczania, bardzo trudno było osiągnąć zadowalające
  parametry wody uzdatnionej. Powodowało to, że przy uzyskaniu
  dopuszczalnych parametrów koszty eksploatacyjne były bardzo wysokie
  (koszt środków chemicznych do uzdatnienia i koszt wody technologicznej).
  Ponadto w 2008 roku uległa zakolmatowaniu jedna ze studni SUW Wiązowna.
  W związku z tym podjęto decyzję o czasowym wyłączeniu SUW Wiązowna z
  eksploatacji.


  Obecnie jest przygotowywana ekspertyza stanu instalacji wodociągowych i
  kanalizacyjnych Gminy Wiązowna i na jej podstawie zostanie podjęta
  decyzja o wyłączeniu SUW Wiązowna lub o kapitalnym remoncie.
  Obecnie Wiązowna zasilana jest z dwóch Stacji Uzdatniania Wody: Majdan i
  Lipowo. Istotnie między miejscowością Lipowo, a Wiązowną jest ok. 30 m
  różnicy rzędnych, ale aby zapobiec konsekwencjom wynikającym z tego
  powodu w 2007 r. został zainstalowany reduktor ciśnienia w miejscowości
  Żanęcin.
  W dniu 16.06.2011 r. powodem braku wody była awaria instalacji
  elektrycznej SUW Lipowo wynikająca z zastosowanych przestarzałych
  urządzeń i przewodów (kable aluminiowe). Ze względu na prace przy
  usunięciu awarii nie było możliwe podłączenie agregatu prądotwórczego.
  Obecnie trwają prace przy częściowej wymianie instalacji elektrycznej na
  nową.
  Mamy nadzieję, że awarie instalacji się nie powtórzą. Natomiast ilość
  wody, którą mogą SUW-y dostarczyć, powinna w pełni zabezpieczyć potrzeby
  całej Gminy. Ewentualnie należałoby rozważyć rozbudowę na SUW Lipowo
  trzeciego zbiornika retencyjnego, ażeby zabezpieczyć równomierność
  dostawy wody w okresach największych rozbiorów.”


  Z wyrazami szacunku:


  Wójt Anna Bętkowska

  (Odpowiedź przygotował Dyrektor ZWiK Janusz Chaber tel. 22 789 01 33)