Wybory samorządowe 21.10.2018
 • może, mimo że większych niespodzianek chyba nie będzie, czas otworzyć taki wątek :)
 • tak nareszcie coś się będzie działo ,popieram . Pozdrowienia dla Wszystkich
 • Zakręt, 10.09.2018

  PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ I PROŚBA O DALSZE POPARCIE

  Szanowni Państwo,

  Dobiega końca kadencja samorządu 2014-2018. SERDECZNIE DZIĘKUJĘ Państwu za współpracę, za zaufanie jakim mnie Państwo obdarzyli jako swojego przedstawiciela w Radzie Gminy Wiązowna - przewodniczącej Komisji Budżetowej, członka Komisji Inwestycyjnej oraz Komisji ds. opracowania statutów sołectw i osiedli.
  Kiedy 4 lata temu podjęłam decyzję o kandydowaniu na Radną Gminy, nie wiedziałam czy udzielą mi Państwo poparcia. Jednak wierzyłam mocno, że będę mogła dla Państwa wiele zdziałać i nadal tak myślę. Kadencję rozpoczęłam od zbadania Państwa potrzeb inwestycyjnych. Były one dla mnie drogowskazem wskazującym właściwy kierunek prowadzonych prac. Rada bardzo dobrze współpracowała z Wójtem, Sołtysami i Pracownikami Urzędu. Postawiliśmy sobie wspólny cel, ¬że w ciągu 4 lat naszej kadencji Gmina Wiązowna będzie się rozwijać dynamicznej niż kiedykolwiek przedtem. Uchwały podejmowane przez Radę Gminy zawsze były wnikliwie przeanalizowane i przedyskutowane. Nawet jeśli na początku była między nami różnica zdań, to potrafiliśmy na końcu procesu decyzyjnego wypracować kompromis, za co serdecznie moim współpracownikom z Rady dziękuję. Staraliśmy się, aby ta kadencja samorządu była bliska mieszkańcom, uczciwa i przejrzysta. Na stronie internetowej www.wiazowna.pl publikowaliśmy projekty uchwał i terminy posiedzeń, a od maja 2018 sesje Rady Gminy Wiązowna można oglądać na żywo poprzez transmisję w Internecie.
  Na Sesjach złożyłam 33 interpelacje. Sprawy wymagające szybkiej reakcji zgłaszałam mailowo do właściwych Wydziałów lub na Posiedzeniu Wspólnym. Efekty naszej pracy widzą Państwo w swoim otoczeniu w postaci zrealizowanych inwestycji, w tym między innymi świeżo wyremontowanej i rozbudowanej szkoły, naprawionych i oświetlonych dróg, nowo powstałych odcinków wodociągu, placów zabaw, siłowni plenerowych, nowych przystanków autobusowych, a od października - uruchomionej we współpracy z miastem Sulejówek nowej linii autobusowej dowożącej mieszkańców do SKM. Reprezentowałam interesy naszej społeczności lokalnej wobec instytucji publicznych i prywatnych, takich jak: Starostwo Powiatowe w Otwocku (drogi powiatowe, maszt telefonii komórkowej PLAY), Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (ograniczenie przetwarzania śmieci na naszym terenie), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (budowa Węzła Zakręt), firma Orange (Internet szerokopasmowy). Organizowałam imprezy dla rodzin z dziećmi (Dzień Dziecka, Orszak Trzech Króli, Bal Wszystkich Świętych, korowód „Wędrowała kolęda po Gminie Wiązowna”, pikniki rodzinne, inicjatywy na rzecz aktywizacji młodzieży) oraz akcje charytatywne. Aplikowałam o środki unijne na aktywizację i integrację mieszkańców w ramach programu LEADER.
  Podsumowując naszą kadencję oceniam, że Gmina bardzo dobrze współpracuje z Sołectwami, ale potrzebna jest jeszcze dobra współpraca z Powiatem. W trakcie naszej kadencji próbowaliśmy remontować drogi powiatowe przekazując Powiatowi środki finansowe na ten cel, ale Powiat nie dotrzymywał uzgodnionych z nami harmonogramów prac. Drogi powiatowe są w złym stanie, nie posiadają chodników, ciągów pieszo-rowerowych. Ze względu na brak chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych przy tzw. „powiatówkach” coraz częściej jesteśmy świadkami wypadków i kolizji, jak tego, jaki wydarzył się 4 czerwca br. na ul. Szkolnej w Zakręcie. Z tego też powodu postanowiłam kandydować do Rady Powiatu Otwockiego. Chcę kandydować do Rady Powiatu przede wszystkim dlatego, że wówczas będę miała większy wpływ na decyzje dotyczące stanu naszych dróg powiatowych oraz na bezpieczeństwo ich użytkowników. Będę kandydowała z listy pod nazwą KWW NASZ WSPÓLNY DOM, powołanej przez współpracujące ze sobą organizacje pozarządowe. Działamy wspólnie dla Powiatu po to, by Powiat działał dla nas.
  Startuję z NUMEREM 2. Główne punkty naszego programu to: integracja gmin, poprawa infrastruktury drogowej, ochrona środowiska, nowoczesna edukacja ponadpodstawowa, rozwój kultury w całym powiecie, wysoka jakość usług w szpitalu powiatowym. Chcę nadal realizować Państwa potrzeby, dlatego już podczas spotkania wyborczego zamierzam porozmawiać z Państwem na temat konkretnych spraw, jakimi powinnam się zająć w Powiecie. Ze względu na zidentyfikowane przeze mnie problemy lokalne chciałabym pracować w Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
  Jeśli chcieliby Państwo mieć swojego przedstawiciela w Powiecie, to bardzo Państwa proszę o oddanie głosu na mnie w wyborach samorządowych. Liczę na Państwa wsparcie, gdyż zadanie, jakiego podjęłam się teraz jest trudne, ponieważ konkuruję z wieloma innymi kandydatami w okręgu nr 4: Wiązowna, Celestynów. Jednak dzięki Państwa poparciu mogę stać się Państwa Radną w Powiecie. JUŻ 21 PAŹDZIERNIKA MOGĄ PAŃSTWO ODDAĆ NA MNIE SWÓJ GŁOS. W najbliższym czasie poproszę Państwa o złożenie podpisu na liście KWW NASZ WSPÓLNY DOM.

  Z podziękowaniem za współpracę,

  Aleksandra Agnieszka Rutkowska
  Radna Gminy Wiązowna kadencji 2014-2018